Aanmelden / kosten

 

Hoe meld ik mij aan voor begeleiding van YourSmile?

Om begeleiding van YourSmile te krijgen heb je een beschikking nodig van de gemeente waarin je woont.
In de gemeentes werken gebiedsteams of wijkteams. Een medewerker van zo’n team bekijkt samen met jou welke zorg en ondersteuning je nodig hebt. Dit valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Begeleiding van YourSmile kan ook gefinancierd worden met een PGB (Persoonsgebonden Budget).
Met een PGB sluit je zelf een contract af met YourSmile. Je moet dan verantwoorden wat je met je PGB hebt gedaan. Meer informatie kun je vinden op www.svb.nl

Begeleiding van YourSmile kan ook gefinancierd worden met ZIN (Zorg in Natura).
Bij ZIN wordt het geld rechtstreeks door de gemeente aan ons overgemaakt, op basis van jouw indicatie. De gemeente regelt dan ook de administratie.

Eigen bijdrage:
Voor begeleiding betaal je een eigen bijdrage, dit gaat via het CAK. Deze kosten zijn in de meeste gevallen te declareren bij je zorgverzekeraar.
Meer info kun je vinden op www.hetcak.nl Op deze site staat ook een rekenhulp voor de eigen bijdrage.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op!