Integriteit

Your Smile benaderd de cliënten met respect en kan schakelen tussen verschillende generaties, culturen, leefstijlen en situaties. We zijn sensitief en weten van onze cliënten het vertrouwen en sympathie te winnen en dit vast te houden in probleemsituaties.

Ook weten cliënten zich veilig bij Your Smile wetend dat persoonlijke informatie in vertrouwde handen is. We zijn betrouwbaar in het nakomen van afspraken. De intake van cliënt vindt plaats binnen 5 werkdagen. We gaan zorgvuldig om met informatie van cliënten bij Your Smile.