Specialismen

 • Methodisch oplossingsgericht werken.
 • Geef me de vijf.
 • 8 fasen model
 • MHFA Eerste hulp bij Psychische problemen.
 • EIM Eigen initiatief model.
 • Dubbele diagnose verstandelijke beperking en psychische problemen.
 • Outreachend werken.
 • Vernieuwde meldcode 2019.
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel).oa. ziekte van Huntington
 • Huiswerkbegeleiding
 • Kindercoaching